มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ แชร์ความคิด สานสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ มรภ.นศ.-มรส.
วันที่ 30-31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และโปรแกรมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้การอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NexC Reporter Academy” โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการรายงานข่าวให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักข่าวพลเมือง โดยในวันที่ 30 มกราคม มีการอบรมการผลิตสื่อขั้นพื้นฐาน การคิดประเด็น การตั้งคำถามเกี่ยวกับ "การเลือกตั้ง" ครั้งแรกในความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ พร้อมลงพื้นที่ถ่ายทำ วันที่ 31 มกราคม เป็นการอบรมขั้นตอนเทคนิคการตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม "Premiere Pro" และการตัดต่อวีดิโอด้วยสมาร์ทโฟนและโปรแกรม "Kinemaster" พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานและรับฟังคำชี้แนะจากวิทยากร

นางสาวสุทธิดา บุตะชา นักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมให้สัมภาษณ์ว่า 2 วันที่ได้เข้าร่วมอบรม ตนได้ทั้งความรู้ใหม่ ๆ ที่ตนไม่เคยเรียน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างสถาบัน และรู้สึกรักในหน้าที่ของนักนิเทศศาสตร์ แต่จะดีกว่านี้ถ้านักศึกษาทั้งสองสถาบันได้ทำงานร่วมกันจริง ๆ

ด้านนางสาวสวมน เที่ยงธรรม นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เดินทางไปร่วมอบรม ให้สัมภาษณ์ว่า ตนดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมชี้แนะ แชร์ประสบการณ์ความรู้ที่ตนเคยเรียนให้เพื่อนต่างสถาบัน และรู้สึกดีใจที่ได้สานสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน

ข่าว: นางสาวอุมาพร สวัสดิสาร นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพ: นายศิลปะ เข็มสม นักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำสำคัญ

สานสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ มรภ.นศ.-มรส.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th