มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีปิดโครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในพิธีปิดโครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดภายใต้ความร่วมมือของกรมพลศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬากรีฑา เซปักตะกร้อ และฟุตบอล ในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ท่านอธิการบดียังได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับการใช้หลัก 4S เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและคณะผู้จัดการอบรมเป็นอย่างมาก


คำสำคัญ

โครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th