มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ปฏิทินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 ครั้งที่ 2


ปฏิทินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะสอบในวันที่ 13, 17 และ 20 มี.ค. 62
โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบ ตารางสอบได้ในวันที่ 28 ก.พ. 62 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.nstru.ac.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา http://lc.nstru.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19


คำสำคัญ

ภาษาอังกฤษcefr


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th