มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ. นศ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลเอกสารทางบัญชีเพื่อการพัฒนาและตรวจสอบ
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  โดยการจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน 5 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายใต้หลักสูตร “การจัดระบบข้อมูลเอกสารทางบัญชีเพื่อการพัฒนาและตรวจสอบ”  ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ภายในโครงการมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดระบบข้อมูลเอกสารทางบัญชีเพื่อการพัฒนาและตรวจสอบ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ คุณโสภา ธราดลวิศิษฏ์ และคุณพัสกร ยิ้มเส้ง อีกทั้งให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กระบวนการทำงานและข้อมูลเอกสารทางบัญชีและนำเสนอการจัดระบบข้อมูลเอกสารทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบอีกด้วย


คำสำคัญ

การจัดระบบข้อมูลเอกสารทางบัญชีเพื่อการพัฒนาและตรวจสอบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th