มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 59
ตารางสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2 ขอให้นักศึกษาเข้าสอบในวันและเวลาที่ได้แจ้งตามเอกสารแนบ

คำชี้แจง

1. ให้นักศึกษาที่สอบในครั้งที่ 2 ชำระเงิน 100 บาท ที่ฝ่ายการเงิน โดยดูจากปฏิทินการชำระเงินที่แจ้งไป

        - นักศึกษาที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2562 ชำระเงินระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562

        - นักศึกษาที่สอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 ชำระเงินระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562

2. ในวันสอบอนุญาตให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาเข้าสอบเท่านั้น

3.สำหรับตารางสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อไปแล้วตามลิ้งนี้  http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/race/index.php?option=md_news&view=show&nid=19389 

4. หากมีปัญหาข้อสงสัยการสอบด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสารแนบ :   ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่   (เพื่อความรวดเร็วในการค้นหากด Ctrl+F แล้วใส่คำที่ต้องการค้นหา)


คำสำคัญ

สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th