มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้คำแนะนำในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ขยายพื้นที่จาก 7 อำเภอเป็น 15 อำเภอ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรัง อาทิ โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษเรื่อง น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 1,700 คน ในช่วงบ่ายองคมนตรี ได้เดินทางไปวัดยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่กว่า 20 โครงการ จัดแสดงชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย โครงการทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นโครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สาขา วิขาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นทำงานร่วมกับชุมชนพื้นที่อย่างแท้จริงให้เกิด ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชน จนกระทั่งชุมชนเข้มแข็ง สร้างรายได้อาชีพได้อย่างยั่งยืน

ชมข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 https://www.facebook.com/nstru.pr/videos/2264655107188669/

ชมภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nstru.pr/photos/?tab=album&album_id=2161983163845001


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th