มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ. นศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ 90 ท่าน ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th