มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผู้บริหาร มรภ. นศ. ร่วม เข้าร่วมประชุมสมัชชาคุณธรรม “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสมัชชาคุณธรรม ภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาสมัชชาคุณธรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th