มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ. นศ. จัดการฝึกอบรม โครงการ 1ไร่หายจน คนราชภัฏ รุ่นที่ 1
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผศ. ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  "1ไร่หายจน คนราชภัฏ"  รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้แก่ชาวชุมชนท้องถิ่น การจัดการพื้นที่ทำกินอย่างเหมาะสมยั่งยืน  ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทำกิน  ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏ แหล่งเรียนรู้พื้นที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

1ไร่หายจน คนราชภัฏ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th