มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
เนื้อหาการอบรม

คอร์สที่ 1         TOEIC ระดับ Beginner 30 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสอบ TOEIC และต้องการคะแนนอยู่ที่ 300 คะแนน

วันที่อบรม       ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 18 ก.ย. 2562 (ทุกวันพุธ)

เวลา              เวลา 12.00 – 15.00 น.

สถานที่อบรม    ณ ห้อง 1913

คอร์สที่ 2         TOEIC ระดับ Intermediate 20 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC จาก 300 คะแนน เป็น 500 คะแนน

วันที่อบรม       ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 18 ก.ย. 2562 (ทุกวันพุธ)

เวลา              เวลา 15.30 – 17.30 น.

สถานที่อบรม    ณ ห้อง 1913

 

หมายเหตุ  ค่าประกันการอบรมหลักสูตรละ 200 บาท

เงื่อนไขการสมัคร  

     1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.nstru.ac.th หรือ เว็บไซต์ศูนย์ภาษา http://lc.nstru.ac.th

     2) ชำระค่าประกันการอบรมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     3) ศูนย์ภาษาจะคืนเงินค่าประกันการอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าอบรมครบร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด

     4) เปิดรับสมัครอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562

     5) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 075-809835 หรือ e-mail: phanit_phe@nstru.ac.th

 

     คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXK_Zwq5zLUU2AChVqC-7QrmGvq9JJJ5UcAnnqpbWLBUIZcw/viewform


คำสำคัญ

toeic


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th