มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สรุปผลการดําเนินการสอบเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 และ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2557 ซึ่งงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ในฐานะมีหน้าที่ออกใบรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็นธรรมในการบริการ ของเจ้าหน้าที่ ผลประโยชน์ทับซ้อน การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ นั้น

งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็นธรรมในการบริการของเจ้าหน้าที่ ผลประโยชน์ทับซ้อนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


รายการไฟล์แนบ

ชื่อ ขนาดไฟล์
TH-สรุปผลการดำเนินการสอบเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf533.36 kB ดาวน์โหลด

คำสำคัญ

เรื่องร้องเรียน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th