มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีวาระ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ


คำสำคัญ

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th