มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวาระการประชุม เรื่องเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการประชุมร่วม 6 สภา เพื่อกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปี 2564-2568 อีกทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการท้าทายไทยและผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายในกรอบ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจในพื้นที่” อีกด้วย


คำสำคัญ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2562


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]