มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การอบรมหลักสูตร “การบริหารการจัดการที่ดีของสภาองค์กรชุมชนตำบล ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช”

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารการจัดการที่ดีของสภาองค์กรชุมชนตำบล ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยอธิการบดีได้กล่าวถึงโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเพื่อชุมชนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับชุมชนในทุกโอกาส อีกทั้งขอให้ตัวแทนของชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา โดยสามารถแจ้งเรื่องต่าง ๆ มายังอธิการบดีได้โดยตรง
ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย อาจารย์สอางเนตร ทินนาม ประธานหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คุณวรวิชญ์ กฐินหอม ผู้จัดการสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช คุณสง่า ทองคำ คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณพัสกร ยิ้มเส้ง และคุณทวี ประหยัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นตัวแทนจากสภาชุมชนฯ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

การบริหารการจัดการที่ดีของสภาองค์กรชุมชนตำบล ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th