มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สวพ. ม.ราชภัฏนครฯ จัดการประชุม 24 : มหาชัยสร้างสรรค์การตีพิมพ์สู่สากล
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติและนานาชาติ 24 : มหาชัยสร้างสรรค์การตีพิมพ์สู่สากล” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับเกียรติโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ มาวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียนบทความวิจัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดบทความวิจัย ที่มีคุณภาพจนกระทั่งสามารถได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับและนานาชาติต่อไป


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th