มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นักศึกษานิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย Egat Animation Awards 2019
         นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายในการประกวดระดับภาคใต้ EGAT Animation Award ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บัณฑิตวิทยาลัย และ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคัดเลือกจาก แนวคิดการนำเสนอผลงาน (Plot) และเนื้อเรื่องโดยย่อ โดยในการประกวดรอบแรกนั้น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ทีม ทีมแรก คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีม ปลาวาฬสีน้ำเงิน ประกอบด้วย นางสาวเมธินี  ไชยคง นายธีระชัย  เทินชัย นางสาวฐิตาพร  นาคปนทอง และนายชัยวุฒิ  บุญประดิษฐ์ ทีมที่สองคือ ทีมสาวน้อยแห่งกระบี่ ประกอบด้วย นางสาวฐิตาพร  นาคปนทอง นายธีระชัย  เทินชัย และนายชัยวุฒิ  บุญประดิษฐ์  และ ทีม อากาศ   ประกอบด้วย  นางสาวแพรวพรรณ  แป้นดวง นายธีระชัย  เทินชัย นางสาวฐิตาพร  นาคปนทอง นางสาวเมธินี ไชยคงโดยนักศึกษาทั้งสามทีมจะได้รับโอกาสเข้าอบรมด้านการผลิตแอนิเมชั่น เรียนรู้ภารกิจของ กฟผ. รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในการผลิตสื่อ จากวิทยากรชื่อดังในระหว่างวันที่ 23 -24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ โรงแรมเดอะพีค บูติค นครศรีธรรมราช   และส่งผลงานเข้าประกวดในรอบต่อไป โดยในการประกวดครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน เพราะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าผ่านมุมมองของเยาวชน ในการสร้างสรรค์สื่อ อันจะนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และภารกิจของ กฟผ. ต่อไป


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th