มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คว้ารางวัลในทุกประเภทการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3rd English Language Skills Contest
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 (3rd English Language Skills Contest) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ และได้รับรางวัลมาทุกประเภทการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Storytelling ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Storytelling ระดับอุดมศึกษา ได้แก่นางสาวเกศิณี ขุทรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Singing Contest ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ เยาวนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 4
4. รางวัลชมเชย การแข่งขัน Singing Contest ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวเกศมณี แพวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
5. รางวัล Popular Vote การแข่งขัน Singing Contest ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายธิติวงศ์ แทบทับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Speech Contest ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายวงศ์ภูชิต ชูลี นักศึกษาชั้นปีที่ 2
7. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Research Presentation ได้แก่ นายธนพัฒน์ พุฒิแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
8. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน Research Presentation ได้แก่ นางสาวนลินี วิชัยดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
9. รางวัลชมเชย การแข่งขัน Research Presentation ได้แก่นางสาวจิราภรณ์ คงหมุน นักศึกษาชั้นปีที่ 4


คำสำคัญ

english language skills contest


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th