มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบริหารการใช้ป่าพรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบริหารการใช้ป่าพรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมท่อแก้ว ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ส่วนความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งสะสม ปี 2562 มีเหตุไฟไหม้แล้วทั้งสิ้นรวม 94 ครั้ง ส่งผลให้พื้นที่ใน 5 อำเภอ คืออำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร และอำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งในส่วนของพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช), เขตป่าสงวนแห่งชาติ, เขตพื้นที่ สปก., เขตพื้นที่เอกชนและพื้นที่อื่นๆ ได้รับความเสียหายแล้วประมาณ 7,000 ไร่

ขอขอบคุณข้อมูลความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th