มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Volunteer Center : NSTRU VC) ณ อาคาร Student Union ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของศูนย์ฯ จากนั้นประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฯ โดยศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และในเวลา 14.00 น. มีการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th