มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มรภ.นศ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่สากล รุ่น 2
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่สากล รุ่น 2 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานประจำตึก พนักงานพื้นที่ และช่างเทคนิคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562  ณ ชลนภา รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากรชาวไทยและชาวต่างชาติจากศูนย์ภาษา และวิทยากรกิจกรรมสันทนาการจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th