มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพท้องถิ่นสู่สากล “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ”
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพท้องถิ่นสู่สากล “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ” แก่ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนชุมชน จากหมู่ที่ 1 ต. พรหมโลก หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากสาขาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์ชาวต่างชาติ จากศูนย์ภาษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและพร้อมต่อการประกอบอาชีพในเชิงรุกเข้าสู่สากล ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชน และทำให้คนในชุมชนเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะพัฒนาลูกหลาน และตัวแทนของคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและเพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินการประกอบอาชีพของคนในชุมชน โดยในเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง  รักษาธรรม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

กิจกรรมยกระดับคุณภาพท้องถิ่นสู่สากลภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th