มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ คนของพระราชา พัฒนาท้องถิ่นจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา (๑ ไร่หายจน คนราชภัฏ)
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา" (๑ ไร่หายจน คนราชภัฏ) ในโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ซึ่งผู้เข้าอบรมครั้งนี้จากครัวเรื่อนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยชุมชนห้วยนาง ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ 1 ไร่หายจน คนราชภัฏ แหล่งเรียนรู้พื้นที่ชุมชนป่ายาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ดาบตำรวจนิรันดร์ พิมล ผอ.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง คณะทำงาน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลุงพล พุทธวิเชียร ปราชญ์ช์ ท้องถิ่น และคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการณ์ ภายใต้การดำเนินงานของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกัน ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th