มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กฟผ. ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสรรค์แอนิเมชั่น โครงการ EGAT Animation Awards 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสรรค์แอนิเมชั่น โครงการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ "EGAT Animation Awards 2019" โครงการดังกล่าวเปิดให้เยาวชนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคใต้ร่วมส่งผลงานแอนิเมชั่น ในหัวข้อ “นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ความยาว หนึ่งนาที ซึ่งมีทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 18 ทีม จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม ได้รับความรู้ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากทีมวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพีค บูติค นครศรีธรรมราช โดยรูปแบบกิจกรรมทั้งสองวัน ประกอบด้วยการบรรยาย การปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาการและผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประยุกต์สู่การสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป ทั้งนี้จะมีการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่25 กันยายน ศกนี้
 

คำสำคัญ

egat animation awards 2019


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th