มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยวิเทศน์สัมพันธ์ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านทวดทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

>>ภาพกิจกรรมวันที่ 23 ส.ค. 2562<<

>>ภาพกิจกรรมวันที่ 24 ส.ค. 2562<<


คำสำคัญ

ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th