มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

จิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 ของ มรภ.นศ. เข้ารายงานผลการฝึกอบรมแก่อธิการบดี

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. สิบโทกฤตกร ทองนอก รหัสจิตอาสา 3ก-327 นำนายณัฐพล พุ่มดำ รหัสจิตอาสา 3ก-336 และนางสาวกันฑรัต ลูกเมือง รหัสจิตอาสา 3ข-101 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 ซึ่งได้ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2562 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมรับนโยบายขยายผลสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกทั้งได้นำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้สู่การขับเคลื่อนศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อไป ทั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวชื่นชมจิตอาสาทั้ง 3 ท่าน และจะสนับสนุนให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากผู้บริหารและนักศึกษาแล้วจะสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในรุ่นต่อไปด้วย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th