มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ตัวแทนนักศึกษาประเทศไทยร่วมโครงการ APEC Edutainment Exchange Program (AEEP) 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐรุธ เจะสา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของนักศึกษาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมอบรมโครงการ APEC Edutainment Exchange Program (AEEP) 2019 ในหัวข้อ “Social Economy as Promoter for Economic Empowerment and Participation of Women in APEC Region” ระหว่างวันที่ 20 - 28 กันยายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก Institute of APEC Collaborative Education (IACE) กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนและนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขอขอบพระคุณหน่วยวิเทศสัมพันธ์เป็นอย่างสูงในการติดต่อประสานงานและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Congratulations to Mr.Natrut Chesa, a sophomore in Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences on his nomination to participate in “APEC Edutainment Exchange Program (AEEP) 2019”. The program is hosted by Korean Ministry of Education, and organized by the Institute of APEC Collaborative Education (IACE) from September 20-28, 2019 in Seoul Korea. Under the theme “Social Enterprise as Promoter for Economic Empowerment of Women in APEC Region”, college and university students will be exploring creative ways to conjoin theories of social entrepreneurship and social business model by practical skills required to draft and present social business plan for APEC region, via multilateral cooperation.

Special thanks goes to the International Relations Department for all support, coordination, and logistics.


คำสำคัญ

apec edutainment exchange program (aeep) 2019


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th