มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยมีการนำเสนอแผนการสอนและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมรับฟังการนำเสนอ ให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางการพัฒนาแก่นักศึกษา


ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าว : คณะครุศาสตร์ มรภ.นศ.


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th