มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระดมแนวคิดในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) โครงการ Smart city 2) ระบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ 3) พัฒนาระบบการท่องเที่ยว 4) RAJABHAT SMEs PARK 5) ระบบฐานข้อมูล Big Data ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รับฟังควมมคิดเห็นและปรับปรุงโครงการ ก่อนที่จะวิพากษ์ ปรับปรุง เสนอที่ประชุม ทปอ. และ เสนอไปยังรัฐบาล (กระทรวง อว.) จัดสรรงบประมาณอนุมัติโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th