มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทางธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ ได้จัดพิธีมอบบัตรประจำตัวนักศึกษา IPAC แก่นักศึกษาภาคปกติเป็นวันแรก ซึ่งเป็นการมอบให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคุณสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมมอบบัตรประจำตัวแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับการมอบบัตรประจำตัวนักศึกษาจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-13 กันยาน 2562 โดยแบ่งรอบการมอบเป็นทีละคณะเพื่อความสะดวกในการรับมอบของนักศึกษา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th