มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มรภ.นศ. จัดงานมุทิตาจิตแด่สมาชิกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 (ภาพชุดที่ 1)

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานมุทิตาจิตแด่สมาชิกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “สุชาตินิยม  ชมพรทิพย์  อารีพิไล  บุญเพ็ญ  ณรงค์ชัย  ดริดา” ณ หอประชุม (โรงอาหารเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งในปีนี้มีสมาชิกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางดริดา ขุนจักรี, นางสาวอารี ใจจิตร, นางบุญเพ็ญ ชาญณรงค์, นายสุชาติ ทองเฝือ, นายณรงค์ชัย นิลชัย, นายนิยม เมืองแดง และนางพรทิพย์ ศรีวิสุทธิ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานใรพิธีเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ ยินดี และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง  


คำสำคัญ

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]