มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและรับฟังความเห็นของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและรับฟังความเห็นของนักศึกษาในทุกมุมมอง เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติร่วมประชุมพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th