มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นักศึกษา ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรภพ เพชรพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น 1 ใน 19 คน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จากผลการคัดเลือก “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” ซึ่งในการคัดเลือกครั้งนี้มีเยาวชนส่งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 134 แห่ง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 จะได้รับบรรจุเข้าสู่ทำเนียบบุคคลแห่งปี ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)


ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th