มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สกสว. จัดสื่อมวลชนสัญจร ติดตามกิจกรรม “ประแตกที่นบพิตำ : จากการอนุรักษ์สู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยงานวิจัยบนผืนป่าประใหญ่สุดของโลก” ในโครงการท้าทายไทย (ABC) ปีที่ 2
วันนี้ (20 ตุลาคม 62) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สื่อมวลชนส่วนกลางและสื่อมวลชนท้องถิ่น รวมถึงคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช ที่ร่วมงานสื่อมวลชนสัญจร “ประแตกที่นบพิตำ : จากการอนุรักษ์สู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยงานวิจัยบนผืนป่าประใหญ่สุดของโลก” ภายใต้โครงการท้าทายไทย (ABC) ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมีกำหนดลงพื้นที่ในอำเภอทุ่งสง และอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช


โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. ในเรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่” รวมถึงการกล่าวถึงที่มาและภาพรวมงานวิจัยโครงการท้าทายไทย ต่อด้วยการนำเสนอผลงานจากตัวแทนนักวิจัย โดยได้แบ่งการนำเสนอเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มชีววิทยาและภูมิปัญญาป่าประ นำเสนอโดย ผศ. ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์
2. กลุ่มทรัพยากรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประ นำเสนอโดย ผศ.วราศรี แสงกระจ่าง
3. กลุ่มการท่องเที่ยว นำเสนอโดย ผศ.ดร.ปรีดา นัคเร
4. กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอโดย ผศ.แฉล้ม สถาพร และ ผศ. ดร.เมธาวี จำเนียร

ส่วนในช่วงบ่ายคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังตลาดวัฒนธรรม ในอำเภอทุ่งสง เพื่อร่วมรับฟังที่มาและภาพรวมหัวข้อ “แผนงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และการบรรยายสรุป “กว่าจะเป็นตลาดวัฒนธรรม อำเภอทุ่งสง” โดย รศ. ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร, ดร.ธนภณ วัฒนกุล และนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง และปิดท้ายด้วยการร่วมเดินเที่ยวชมตลาดนัดวัฒนธรรม “หลาดชุมทางทุ่งสง”

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับคัดเลือกจาก สกสว. ให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยได้กำหนดทำข่าวโครงการท้าทายไทย (ABC) ปีที่ 2 ซึ่งได้ยกประเด็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้เป็นผลงานเด่นในปีนี้ ที่ได้รับทุนสนับสนุนแล้วมีการต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนแก่ชุมชน


คำสำคัญ

สื่อมวลชนสัญจรสกสว.ประแตกที่นบพิตำ : จากการอนุรักษ์สู่การเพิ่มมูลค่า ด้วยงานวิจัยบนผืนป่าประใหญ่สุดของโลก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th