มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ.คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายธรนันท์ จันทร์แดง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติบัตรจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้เสนอประวัติและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562


ผลงานความภาคภูมิใจของ นายธรนันท์ จันทร์แดง ได้แก่ การเป็นทีมผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการสอนหนังสือแก่นักเรียน รวมถึงนำทีมนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ไปสร้างกิจกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากนั้นยังได้นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมสร้างฝายให้กับชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมถึงการนำทีมสร้างเวลากิจกรรมของนักศึกษา เผื่อให้นักศึกษารุ่นน้องได้แสดงความสามารถของตนเอง และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย โดยการร่วมรณรงค์ให้นักศึกษาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ขอขอบคุณภาพจาก : คุณวุฒิชัย รัตนพันธ์ 


คำสำคัญ

เยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th