มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กล่าวต้อนรับในการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 2  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวทางกระทรวงใหม่” จากนั้นในช่วงบ่ายได้ดำเนินการประชุมโดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562, แนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองในศตวรรษที่ 21, แนวทางการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล และหลักสูตรในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการจากทุกคณะเข้าร่วมประชุมกว่า 300 ท่าน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th