มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หลักสูตรบัญชี มรภ.นศ. จัดการอบรมปฏิบัติการสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ หลักสูตร “เทคนิคการสอบบัญชี ของ TA” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอส ตรวจบัญชี จำกัด ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ติวเข้มเตรียมตัวสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) วิชาการสอบบัญชี ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยอาจารย์จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) และสำนักงานบัญชีจังหวัดนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th