มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. เข้ารับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน และร่วมกิจกรรม ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร รับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน และร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามหน้าเมือง  ในการนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานในพิธี เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดจัดกิจกรรม "ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตามพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น และพัฒนาต่อยอดจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก้าวสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาทุกโรค และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรมในงานจัดให้มีการบริการหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับชมวิดีทัศน์นำเสนอประวัติ ความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ พิธีรับกระเป๋าชุดยาพระราชทานจำนวน 110 หน่วยงาน และการบรรยายธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระกุศล โดยพระอาจารย์ธัมม์มทีโป ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก รองประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นองค์บรรยายธรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมปัจจัย สมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ และให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมตามโครงการอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 075-356553

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th