มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562
วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จดทะเบียนสมาคมแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง และสื่อกลางในการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือ และเกื้อกูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างสมาชิก เพื่อร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสมาคม และเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th