มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับภูมิภาค
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) ตัวแทนจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Test of English Proficiency : CU-TEP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับภูมิภาค โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเคยเป็นสถานที่จัดสอบสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP มาแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความเหมาะสมที่จะตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์สอบในภาคใต้เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง


คำสำคัญ

cu-tepสอบ cu-tep ภาคใต้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th