มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัย ฯ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  (กศ.บป.)   เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ   ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559


มหาวิทยาฯ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนจากเดิมวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2559   ให้เปลี่ยนเป็นสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน   และให้มีการเรียนการสอนชดเชยวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559  แทน


คำสำคัญ

มหาวิทยาลัยการออกเสียงประชามติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th