มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ในเรื่องการชี้แจงแนวการสอน/อาจารย์ประจำรายวิชา หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวยโชค เวชกุล เป็นวิทยากรในเรื่องดังกล่าว โดยในช่วงแรก ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว กิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเป็นโครงการดี ๆ ที่คณะฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการออกไปฝึกประสบการณ์ และเสริมสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาสามารถออกไปฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th