มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ม.ราชภัฏนครฯ ครั้งที่ 3/2562
วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรราช ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โดย นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ ได้แก่ นางวัลนา ภู่สำลี นายวรวงศ์ ระฆังทอง นายรุจาธิตย์ สุชาโต และอาจารย์สอางเนตร ทินนาม เลขานุการ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th