มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริฯ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน มรภ.นศ.
วันนี้ (9 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th