มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปีการศึกษา 2562
วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) ส่วนมาตราฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดย ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัสและทีมผู้ช่วยวิทยากร (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนของคณะและผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย) เวลา 11.30 - 12.00 น. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถาม-ตอบประเด็นที่มีข้อสงสัย 12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-15.00 น. เป็นการบรรยายหัวข้อตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) โดย ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส ผศ.โสภี แก้วชะฎา และ ดร.อารี สาริปา (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรละ 2 คน) และในเวลา 16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถาม-ตอบประเด็นที่มีข้อสงสัย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th