มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ออกแบบกลุ่มคำเพื่อเป็นต้นแบบฟอนต์ไทยสไตล์หัวนะโม โชว์เอกลักษณ์ความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
ตามที่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 28 พฤศิกายน 2562 ที่ผ่านมา ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ออกแบบตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในลักษณะเดียวกันกับหัวนะโมนั้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้ อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบกลุ่มคำดังกล่าว ได้ทำการออกแบบกลุ่มคำ “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบรูปลักษณ์อักษรที่จะพัฒนาไปสู่การออกแบบฟอนท์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ศึกษาอักขระหัวนะโมและศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้มาเป็นแนวคิดในการออกแบบเพื่อนำเสนอให้เห็นเอกลักษณ์ผ่านตัวอักษร และได้มีการออกแบบตัวอักษรส่วนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเสร็จสิ้นออกแบบครบทุกตัวอักษรจะทำการจดลิขสิทธิ์ และลงทะเบียนตัวอักษรไทยในระบบต่อไป
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th