มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ในการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2562
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ศุภมาศ อิสระพันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนจากกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาในโครงการการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นางสาววราพัชร จันทร์มล นางสาวอรอุมา รัตนะ นางณัฐทินี บุญทวี และนางสาวนิศาชล คำดวง ได้ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ซึ่งเป็นผู้กำหนดจัดโครงการการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตรวจเยี่ยม ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กำลังใจ และให้ความอบอุ่น พร้อมทั้งให้แนวคิดและแนวทางแก่นักศึกษาให้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นตามความสามารถของแต่ละคนในแต่ละสายวิชาเพื่อสะดวกในการตรวจเยี่ยมฯ ต่อไป ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 39


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th