มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รร.สาธิต มรภ.นศ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันนี้ (13 ธ.ค. 62) เวลา 9.00 น. ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เเละ ดร.กุสุมา ใจสบาย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร และครูบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาศึกษาดูงานในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน นวัตกรรมสาธิต และนวัตกรรมหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าว : ณัชฌา นนทโชติ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพ : อธิตา เหลืองอ่อน สาธิต มรภ.นครศรีฯ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th