มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ. คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ปริฉัตรเกมส์ ครั้งที่ 47
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ ทองทิพย์ สาขาวิชาเคมี นายวุฒิชัย แก้วหน้ามุก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นายเฉลิมพล อินทรจงจิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกภาคใต้ "ปาริฉัตรเกมส์ ครั้งที่ 47" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้เข้าแข่งขันคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงขอเชิญร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจนักศึกษาซึ่งจะเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th