มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรมให้ทานไฟ และพิธีรำลึกเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครบรอบ 63 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมให้ทานไฟ และพิธีรำลึกเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครบรอบปีที่ 63 โดยมีการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 4 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 พิธีทำบุญให้ทานไฟ ในเวลา 04.00 น. โดยมีการก่อกองไฟบริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี พร้อมทั้งมีการตั้งบูธอาหาร เครื่องดื่มโดยบุคลากร และนักศึกษาซึ่งพร้อมใจกับทำเพื่อถวายพระ และแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยาการเต็มไปด้วยความอบอุ่น แสดงถึงความรัก การแบ่งปันและความสามัคคีของชาวราชภัฏนครฯ และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

ช่วงที่ 2 พิธีการสักการะเจ้าพ่อมหาชัย ในเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีจุดเทียนที่หน้ารูปเคารพ และรูปที่เครื่องบวงสรวง ต่อมาประธานในพิธี นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย, บทชุมนุมเทวดา, กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย, กล่าวบท สรรเสริญคุณเจ้าพ่อมหาชัย และเชิญเทวดากลับ การแสดงรำถวายมือ และบรรเลงเพลงโดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ช่วงที่ 3 พิธีสงฆ์ เวลา 10.00 น. ผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ จำนวน 9 รูป มาถึงบริวณพิธี จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา พิธีกรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา อาจารย์อาวุโสถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพร และกล่าวคำลาพระ

ช่วงที่ 4 พิธีสถาปนารำลึก


เวลา 10.30 น. อธิการบดีกล่าวปณิธาน เข็มมุ่ง และจุดเน้น ประจำปี 2563 จากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลง
มารชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีรรมราช หลังจากนั้นได้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ระหว่างอธิการบดี กับคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี)

รับชมบันทึกเทปถ่ายทอดสดได้ที่ : 
กิจกรรมประเพณีทานไฟ https://www.facebook.com/nstru.pr/videos/576037033251889/
พิธีสักการะบูชาเจ้าพ่อมหาชัย" และ “พิธีประกาศเข็มมุ่ง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครบรอบปีที่ 63” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/nstru.pr/videos/2417616238554655/


คำสำคัญ

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้ทานไฟ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]