มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมยกระดับและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP นครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมยกระดับและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP นครศรีธรรมราช โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานอนุกรรมาธิการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธ์ ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

ยกระดับและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันกลุ่มผลิตภัณฑ์ otop นครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th